Drupal modulis: Taxonomy Tools

Taxonomy Tools modulis sevī ietver vairākus rīkus taksonomijas terminu pārvaldīšanai.

Moduļa kodols lietotājam nodrošina pārskata tabulu, kurā tiek attēloti viena līmeņa termini, šajā pašā tabulā tos ir iespējams pārkārtot. Tāpat pieejami rīki terminu apskatei, rediģēšanai un dzēšanai.

Šobrīd Taxonomy Tools ir 4 apakšmoduļi, kas katrs nodrošina specifisku funkcionlatitāti:

  • Taxonomy Publisher;
  • Taxonomy Redirect;
  • Taxonomy Role Access;
  • Taxonomy Copier.

Taxonomy Publisher pamatā balstīts uz Scheduler moduļa, lai taksonomijas terminiem nodrošinātu statusu Publicēts/Nepublicēts un iespēju veikt plānotu terminu publicēšanu un atpublicēšanu.

Taxonomy Redirect piedāvā uzstādīt ceļu, uz kuru tiks pārsūtīts lietotājs, ja konkrētais taksonomijas termins tiek atvērts apskatei.

Taxonomy Role Access nodrošina iespēju kontrolēt pieeju taksonomijas terminiem. Pieejas tiesības tiek uzstādītas atsevišķi gan katrai lietotāju grupai, gan katram taksonomijas terminam.

Taxonomy Copier ļauj veidot kopijas esošiem taksonomijas terminiem. Iespējams kopēt gan atsevišķi terminu, gan terminu zaru, saglabājot hierarhiju. Tāpat iespējams veikt darbības ar nodēm, kas saistītas ar kopējamajiem terminiem - izveidot kopijas vai sasaistīt esošās nodes ar terminu kopijām.

Taxonomy Tools modulis šobrīd atrodas sandbox stadijā. Ir iesniegts pieteikums pilnvērtīga projekta statusam, taču tas ir laikietilpīgs process. (Progresam var sekot līdzi šeit; ja ir vēlme, var arī palīdzēt, veicot moduļa apskatu)

Visi tiek laipni aicināti moduli izmēģināt un novērtēt. Par atrastajām kļūdām, iespējamajiem funkcionalitātes papildinājumiem, lūdzu, ziņot šeit.

Moduļa projekta lapa